EST

Projekti seminarid

Projekti esimene tööseminar toimus Soomes märtsis 2014. Külastati Jyväskylä Tiimiakatemiat (TA) ja kutsekoole, kus TOY-mudel on kasutusel. 3-päevasel seminaril tutvuti TA ja TOY põhimõtetega ning arutati võimalusi mudeli rakendamiseks partnerorganisatsioonides.

Projekti teine seminar toimus Eestis. Tartus tutvusid partnerite esindajad Tartu Kunstikooliga ja Tartu Loomemajanduskeskusega. Seminaril käsitleti organisatiooni arengu aspekte, ühiste eesmärkide seadmise vajadust, õpilaste motiveerimise temaatikat.

Projekti 3. seminar toimus Lätis, Liepajas. Tutvuti Riia loomeettevõtetega ja Liepaja Disaini ja Kunstikooliga. Seminari põhiteemaks oli turundus ja innovatsioon. Pikemalt käsitleti piloteerimisega üles kerkinud teemasid ja vahetati kogemusi.

Viimane, 4. seminar toimus taaskord Eestis, seekord Suure Munamäe külje all Vaskna talus. Põhiteemaks oli TOY mudeli kohandamine erinevate partnerite juures ja TOY tiimicoachide profiilide esitlemine.


Projekti koosolek Burgoses: külastame Burgose kunstikooli.