EST

Rahvusvaheline konverents"Let's TOY!"
Changing the Culture of Entrepreneurship Learning

Kuidas õpetada ettevõtlust? Uuemaid trende ja meetodeid

26.augustil 2015 toimus Tartu Loomemajanduskeskuses konverents, kus arutleti erinevate uudsete võimaluste üle, kuidas saab õppida ja õpetada ettevõtlust. Ülevaade anti erinevatest programmidest, mille abil ettevõtluspisikut on Eestis eri õppetasemetel levitatud. Samuti tutvustati Soomes järjest populaarsemat TOY-mudelit, mis on kohandatud kutseõppetasemele, kuid kasutatav nii eri õppetasemetel kui ka eri valdkondades pedagoogiline meetodina (tiimiõpe).Konverentsi rahastas EL Leonardo da Vinci programm ja on osalejatele tasuta.