EST

 
   

  Rahvusvaheline projekt TOY.VET    
Tartu Kunstikool viis perioodil 1.10.2013-30.09.2015 ellu rahvusvahelise innovatsioonisiirde projekti Leonardo da Vinci programmi rahastuse abil.

Projekti nimi oli: “Practical entrepreneurship learning model for creative industry at VET level: transferring the best practices of Finland” ja lühinimi TOY.VET. Projekti maksumuseks on 213 558€ ja LdV programm rahastas sellest 160 168€.

Tegu oli “transfer of innovation”-tüüpi rahvusvahelise projektiga, mille partnerriikideks olid lisaks Eestile: Soome, Läti ja Hispaania.

Projekti eesmärgiks oli siirdada Soomest uuenduslik ettevõtlusõppemudel TOY (Työssäoppiminen yrittäjänä), mis on spetsiaalselt kohandatud kutseõppetasemele. Projekti partnerid on Tartu Kunstikool (koordinaator), Tartu Loomemajanduskeskus, Ljepaja Disaini- ja Kunstikool (kutseõppeasutus), Partus OY (mudeli väljatöötamisega seotud koolitusfirma) ja Centro Europeo de Empresas e Innovacion du Burgos (inkubatsioonikeskus). Projekti põhitegevusteks oli mudeli kohandamine partnerorganisatsioonidele, õppekavade koostamine, juhendajate-tiimicoachide koolitamine, mudeli katsetamine ühe aasta jooksul ning laiema avalikkuse teavitamine projekti tulemustest ning mudeli tutvustamine. Käesoleva projekti raames keskenduti loomemajandusvaldkonnale, kuid mudel on rakendatav ka teistes valdkondades ja õppetasemetel.

Projekti avamine toimus Tartu Kunstikoolis  väikese seminari raames 9.oktoobril 2013. Seal tutvustati projekti, partnereid ja TOY-mudelit.

Projekt oli jagatud kahte ossa. Esimesel aastal tutvuti põhjalikult Soome TOY-mudeli praktikaga ja tehti valmis kava mudeli katsetamiseks siirdeorganisatsioonides. Iga organisatsioon pidi mudelit enda tarbeks kohandama. Samuti analüüsiti meeskonnaõppe metoodikat, mis on TOY-mudeli aluseks ja põhineb Tiimiakatemia õppemeetodil. Teisel aastal toimus mudeli katsetamine ja tulemuste analüüs.

Projekti raames toimus 4 seminari, kus osalesid õpetajad ja juhendajad partnerorganisatsioonidest.