EST

Sissejuhatus ja natuke ajalugu

1993. aastal lõi  Johannes Partanen Jyväskylä Rakenduslikus Ülikoolis Tiimiakateemia (TA). See, tollal revolutsiooniline õppevorm, kombineerib õppemeetodina praktilist ettevõtlust ja kõrghariduse omandamist. Lühidalt tähendab TA õppimist meeskonnas läbi aktiivse praktilise töö: "learning by doing" and "teamlearning". Täpsemalt saab lugeda Tiimiakateemiast siin. Põhjalik ülevaade inglise keeles on siin.
Nüüdseks on TA meetod levinud üle maailma ja meetodist parema ülevaate saamiseks vaata seda videot. Ja sellelt kodulehelt leiad ka päris hea ülevaate. Tiimiõppe metoodikat on levitatud üle Soome ja terve maailma. Tamperes asub näiteks Proakatemia, mis õpetab sama metoodika põhjal, neil on valminud hiljuti tutvustav video.

Kuid mis on siis TOY-mudel? TOY on TA väike vend, mis sündis 10 aastat hiljem soovist pakkuda kutseõppijatele võimalust omandada praktilisi teadmisi ettevõtlusest ja rakendada tiimiõppe meetodeid kutseõppes laiemalt. TOY-mudeli arendusega kui oma südameasjaga on  tegelenud Minna Erkko. Tema juhtimisel ja Soome riigi toel sai projekti HOPE kaudu viidud TOY-mudel paljudesse Soome kutsekoolidesse. Minna on ka TOY.VET projektiga tihedalt seotud. Koos kogenenud TOY-juhendajate koolitaja Jaana Hiltuneniga aitavad nad käesoleva projekti partneritel TOY-mudelit töösse rakendada.
TOY-mudeli kohta on olemas ingliskeelene ja soomekeelne buklett. Ja TOY Soome võrgustikul on oma koduleht. 2015.a valmisid uued, täiendatud bukletid eesti, läti ja hispaania keeles.

Kuidas toimub õppimine TOY-mudeli põhjal? Mudeli põhielementideks on tiimiõpe, õppimine läbi tegevuse, regulaarsed tiimitunnid juhendaja/treeneriga (coach), pidevalt reflekseeritav enesearendus. TOY-mudel on väga paindlik, iga juhendaja saab luua oma süsteemi ja iga uus grupp mõjutab tiimis tehtavat tööd.

Kes on TOY tiimijuhendaja ehk tiimicoach? See on inimene, kes saanud vastava koolituse, ta võib olla õpetaja, kuid ei pea olema. Ta peab oskama juhendada tiimi tööd ja märgata iga tiimiliikme personaalset arengut. Ta peab eelkõige toetama õppimist, mitte õpetama, eelkõige kuulama, mitte rääkima.