EST

  


Tartu Kunstikool kasutab TOY-mudelit 2014. a kevadest. 2014.a sügisest alates hakkas ettevõtlusõpe toimuma koolis ainult TOY metoodika põhjal. 

2018.a kevadsemestril jõudsime lõpuks ellu viia selle, et TOY-õpe toimub kõigil õppekavadel sama loogika alusel:
1. TOY periood toimub õppekava viimasel kevadel (enne sügisest ettevõtte praktika perioodi ning järgmisel varakevadel toimuvaid kutseeksameid-kooli lõpetamist)
2. TOY-õppe maht on vähemalt 7 EKAP ja tunniplaani planeeritakse ka osaliselt iseseisva töö aeg, et oleks võimalik leida aeg tiimitööks.
3. Erinevate õppekavade õppijate TOY-õpe toimub samaaegselt erinevates gruppides erinevate tiimicoachide juhendamisel (coachid töötavad paaris).
4. TOY-õpet planeeritakse ja koordineeritakse tiimicoachide õpikogukonnas, mis kohtub iga nädal. Ühiselt planeeritakse ka tegevusi, kus kõik TOY õppes olevad õppijad osalevad üheskoos.