EST

Ettevõtliku kooli arendamine

Tänu EntreToy projektile oleme saanud panna eesti keelde Belgias välja töötatud kogumiku, mis kirjeldab ettevõtlikku kooli. Kirjeldusele lisaks on välja töötatud küsimustik, mille abil saab hinnata oma kooli ettevõtlikkuse taset.

Oleme küsimustikku kohandanud Eesti oludest ja TOY metoodikast lähtuvalt.

Kogumik:
//media.voog.com/0000/0036/6676/files/belgia%20tool.pdf
Küsimustik:
//media.voog.com/0000/0036/6676/files/Kooli%20ettev%C3%B5tlikkust%20hindav%20k%C3%BCsimustik.xlsx