EST


Seminar
"Kas oleme valmis?"

11.mail 2018 korraldab Tartu Kunstikool seminari, et jagada kogemusi TOY metoodika kasutamisest ja arendamisest.
Kas oleme valmis? See küsimus tähistab kahte erinevat asja:
1. muutunud õpikäsitlus on jõuliselt tunginud Eesti kooli kõigil haridusastmetele. Gümnaasiumitesse ja kutsekoolidesse hakkavad jõudma noored, kes on harjunud uuel viisil õpetusega. Milliseid uusi väljakutseid see meile esitab? Kas oleme selleks valmis?
2. elukestvat õpet kõige sügavamas tähenduses - tänase päeva koolilõpetaja teab, et ta ei saa iial "valmis". Mõne aja pärast läheb ta kas uuesti kooli või esitab töökoht talle väljakutseid, kus tuleb omandada uusi oskusi. Kas oleme ise valmis õppima ja muutuma? Kas oskan teisi toetada nende valitud arenemise teel?

Seminari I osas anname ülevaate Tartu Kunstikooli tegemistest, sh rahvusvahelisest projektidest ENTRETOY ja ENTREVET, mille abil arendatakse edasi ettevõtlusõppe metoodikaid ja seotakse see kooli, kui terviku ettevõtliku meelelaadi toetamisega. Endised ja praegused õppijad kirjeldavad oma kogemusi TOY-metoodikapõhises õppes. 

Vahepalaks lõuna, mis on seotud Tartu kohalike väikeettevõtjatega, kes räägivad oma kogemustest ja pakuvad head-paremat.

Seminari II osas toimuvad erinevad töötoad: coachimisest, TOY metoodikast, visuaalsest mõtlemisest, disainmõtlemisest.

PÄEVAKAVAKevadiste kohtumisteni!