EST

Alustab uus projekt TOY mudeli arendamiseks


Oktoobris 2016 tõmmati Tartu Kunstikoolis käima uus Eramsus+ 3-aastane projekt ENTRETOY. Projekti partneriteks olid lisaks Tartu Kunstikoolile: SASKY (kutsehariduskeskus, Soome); IEPS Jemappes (kutsehariduskeskus, Belgia - juhtpartner); Niuernermik Ilinniarfik (kutsekool, Gröönimaa), Wojewodzki Urzad Pracy w Bialymstoku (töötukassa kohalik haru, Poola), CEEI-Burgos (inkubatsioonikeskus, Hispaania).
Projekti eesmärgiks on levitada Euroopas TOY mudelit, katsetada seda uutes riikides. Lisaks jagab Belgia partner metoodikat "Ettevõtlik kool", mille abil arendame edasi TOY metoodikat. Projekti tulemusteks on uus õppekava TOY coachide koolitamiseks, õppe- ja töömaterjalid ettevõtlusõppe juhendajatele-coachidele ning õppekava aastaseks eelinkubatsiooniks ettevõtluse õppimiseks kutse- või kõrghariduse järgselt.

Projekti koduleht on https://iepsjemappes.be/entretoy/
Sealt leiate ka eestikeelse osa õppematerjalidest ning teistest projekti raames loodud tulemustest.

Projekti käigus toimus Eestis 2018/2019 TOY coachide koolitus.
Projekt kestab september 2016 - august 2019.  Projekti kogueelarve on 221 045 eurot.